KENNELLIITON VAHVISTAMAT MVA JA KVA SÄÄNNÖT

Muotovalio: Näyttelyistä kolmelta tuomarilta Suomessa kolme sertifikaattia, joista vähintään yksi yli 24 kk:n iässä.

Käyttövalio: Näyttelystä vähintään laatuarvostelun laatumaininta ”hyvä” tai entisten näyttelysääntöjen mukainen 2. palkinto koiran täytettyä 15 kk.

 Näihin perusmääräyksiin ei kahden viikon koe aiheuta muutoksia.

 

Kahden viikon koe huomioon seuraavasti:

 

FIN MVA:

Vähintään 1xBEAJ 1 P (=paljaan maan keliltä) tai 1xBEAJ 1 L (=lumikeliltä) + 1xBEAJ 3 P. Ennen 1.8.2002 saadut vastaavat AVO-luokan tulokset rinnastetaan BEAJ-tuloksiin.

 

FIN KVA:

3xBEAJ 1 Suomessa vähintään kahdelta eri koekaudelta. Vähintään yksi BEAJ 1 –tulos tulee olla paljaalta maalta ja vähintään yksi yleisestä metsästyskokeesta sekä korkeintaan yksi saatu kahden viikon kokeesta. Ennen 1.8.2002 saadut VOI 1 –tulokset rinnastetaan BEAJ 1 –tuloksiin.

 FIN KVA-K

3xKEAJ-AVO 1 Suomessa vähintään kahdelta eri koekaudelta ja vähintään yksi yleisestä metsästyskokeesta. Ketunajokokeessa saavutettu palkinto ei oikeuta muotovalion arvoon.

  

 

Timo Kilpeläinen

Jalostusjaosto, pj