SUOMEN BEAGLEJÄRJESTÖN MATKUSTUSSÄÄNTÖ  

(SBJ:n johtokunnan hyväksymä; voimassa 24.7.2010 alkaen)

 

Yleistä

 

Matkalla tarkoitetaan SBJ:n tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla tehtyä työmatkaan verrannollista matkaa, johon ei sisälly muita omia tarkoituksia. Matkat on pyrittävä järjestämään edullisimman järjestelyn mukaan hyödyntäen omaa autoa käytettäessä kimppakyytejä kuitenkin tarkoituksenmukaisuus ja kohtuullisuus huomioiden.

 

Korvaukseen ovat oikeutettuja SBJ:n toimihenkilöt tehtäväänsä liittyvissä matkoissa.

 

Matkalasku

 

Matkalaskuun on tehtävä selvä erittely kuluista kuitteineen. Matkalaskusta on käytävä selville

-         matkan tarkoitus

-         matkan kustannusten kohdistaminen oikealle kulutilille

-         matkan alkamis- ja päättymisaika

-         matkakorvaukseen vaikuttavat muut asiat (kilometrit, lippukulut, majoitus yms.)

 

Matkalaskun voi tehdä myös sähköisesti. Tositteet voivat olla myös sähköisessä muodossa.

Matkalasku toimitetaan SBJ:n rahastonhoitajalle.

 

Matkakorvaus

 

Omalla autolla tehdystä matkasta maksetaan kulloinkin voimassa oleva erikseen määritelty ajettuihin kilometreihin perustuva korvaus.

 

Korvaus on 0,22/km.

(SBJ:n johtokunnan hyväksymä; voimassa 20.03.2010 alkaen)

 

Päiväraha

 

Päivärahaa ei makseta.

 

Majoituskulut pitkillä matkoilla

 

Kokoukset ja tapahtumat on pyrittävä järjestämään siten, että majoitusta esim. hotelleissa ei tarvita. Jos matkan kestoaika on kuitenkin yli 18 tuntia

 

-         maksetaan majoitus toteutuneiden kulujen mukaan

 

Matka alkaa henkilön lähtiessä asunnoltaan ja päättyy henkilön palatessa asunnolleen. Erilaiset poikkeamiset (omat asioinnit, kylästelyt tms.) vähennetään matka-ajasta.

 

Poikkeukset

 

Tätä matkustussääntöä sovelletaan myös ns. ulkopuolisiin, jotka esim. hallituksen tai toimikunnan erillisen päätöksen perusteella osallistuvat toimihenkilöitä vastaavalla tavalla tehtäviin asiantuntijoina, tulkkeina tms.

 

Tästä säännöstä voidaan poiketa yksittäisissä tapauksissa puheenjohtajan/varapuheenjohtajan luvalla mikäli kohtuullisuus tai tarkoituksenmukaisuus sitä vaatii.