BEAGLEIN PENTUJEN JA ASTUTUSMAKSUJEN HINTASUOSITUKSIA (1.9.2009)

Pentujen hinnat:

Vanhempien tasosta riippuen 500 - 1000 €
siten, että kaksois- /käyttövaliovanhemmista 1000 €

Astutusmaksut:

30 - 70 € / pentu

 

Edellä mainitut maksut ovat suosituksia, joista osapuolilla on vapaa valta poiketa. Kaikki sopimukset ehtoineen tulisi tehdä kirjallisesti Suomen Kennelliiton lomakkeilla.