JALOSTUS

Ajokoesäännot

Beagletiedostoja

Beagletutkimukset
1979, 1993 ja 2007

Beaglen JTO

Beaglen vakuutusarvo

Jalostusjaosto

Jalostusneuvojat

MLS-listaus

Rotumääritelmä

Urosten esittelylista

Vuosikirjat

 
Pentuvälitys