Rekisteröintimaksut

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry.

Rekisteröintimaksut 2015

Maksuluokka 1

40 € / pentu

Rekisteröintimaksu kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneiden, Kennelliiton ja rekisteröitävän rodun

rotuyhdistyksen jäsenten, Kennelliiton hyväksymässä rekisterissä olevien koirien jälkeläisille.

Maksuluokka 2

70 € / pentu

Rekisteröintimaksu tuontikoirille ja koirille, joiden kasvattajat eivät täytä edellisen maksuluokan vaatimuksia.

Rekisteröintimaksu sisältää tunnistusmerkintämaksun (kirjaaminen) sekä toimitusmaksut.

Katso myös Koirarekisteriohjeen kohta 12 ”Maksut”.

Registreringsavgifterna 2015

Avgiftsklass 1

40 € / valp

Registreringsavgift för hundar vars uppfödare har undertecknat uppfödarförbindelsen, är medlemmar i

Kennelklubben samt rasföreningen för rasen som registreras och vars föräldrar är i ett register som

godkänns av Kennelklubben.

Avgiftsklass 2

70 € / valp

Registreringsavgift för importhundar och hundar vars uppfödare inte uppfyller kraven i föregående

avgiftsklass.

Registreringsavgiften innehåller ID-märkningsavgiften (inskrivningen) samt expeditionskostnaderna.

 

Päivitetty 24.4.2015