Koiran omistajan ja -haltijan perussääntö

Hyväksytty SKL-FKK:n valtuustossa 18.11.2000. Astuu voimaan 1.7.2001.

1. Hyväksyn liiton tarkoituksen, joka on seuraava:

Suomen Kennelliiton tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä sekä parantaa yleistä koiranpitoa Suomessa yhteistyössä yksittäisten koiranomistajien ja koiria harrastavien yhdistysten kanssa.

Olen selvillä siitä, että Kennelliiton määräykset, ohjeet ja säännöt sitovat kaikkia jäseniä.

2. Huolehdin siitä, että koirani saavat ikään ja rotuun nähden riittävästi ravintoa ja huolenpitoa sekä liikuntaa ja että koiranpidosta ei ole kohtuutonta haittaa ympäristölle.

3. Sijoittaminen tarkoittaa koiran luovuttamista siten, että jalostusoikeus jää luovuttajalle erillisen sopimuksen mukaisesti. Jos otan koiran sijoitukseen, huolehdin sen kunnosta ja terveydestä ja ilmoitan sen terveydessä tapahtuvista muutoksista sekä kiimoista koiran luovuttajalle.

4. Suostun siihen, että Kennelliiton valtuuttamat henkilöt saavat neuvoa ja tarkastaa koirieni pitoa ja hoitoa.

5. Jos käytän koiriani siitokseen, kasvatan puhdasrotuisia koiria. Aloittaessani kasvatustoiminnan, perehdyn Kennelliiton kasvattajasitoumukseen. Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia koiria, jotka ovat käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja rotumääritelmän mukaisia.

6. Sitoudun antamaan koirieni lonkka-, silmä-, polvi- ym. tutkimustulokset julki, enkä muutenkaan salaa koirieni vikoja tai sairauksia.

7. Rekisteröin koirieni kaikki elossa olevat pennut SKL-FKK:n voimassaolevien rekisterimääräysten mukaisesti.

8. Luovutan pennut aikaisintaan seitsemän (7) viikon ikäisinä. Luovutan pennut vain koiranpitoon soveltuviin olosuhteisiin ja opastan tarvittaessa koiranpidossa. En rasita narttua liian tiheillä pennutuksilla (ks. koirarekisteriohje) ja otan huomioon nartun iän ja terveyden tehdessäni päätöksiä koiran käytöstä jalostukseen.

9. Myydessäni koiran teen kirjallisen sopimuksen mieluiten Kennelliiton vahvistamaa lomaketta käyttäen. Kauppahintaan sisältyy rekisteritodistus.